Privacy verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van SiKlus. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door SiKlus.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van SiKlus. SiKlus is een allround klusbedrijf dat zich richt renovaties in woningen en (bedrijfs)panden. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door VersGemerkt verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door SiKlus, neem dan gerust contact op! info@siklus.nl | 06 158 33 330 Meidoornstraat 31 | 1326DC| Almere| BTW 8566.23.106 | KVK Nr. 66593581

Doel gegevens

Er wordt voor twee doelen persoons- gegevens verzameld door SiKlus .Deze wordt hieronder toegelicht.

1. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens zoals uw naam adres, telefoonnummer en e- mail adres om offertes en facturen op te maken. Uw email adres en telefoonnummer gebruiken wij om met u in communicatie te staan over te offreren of betreffende afgesloten opdracht

2. Wij verzamelen persoonsgegevens zoals uw naam adres, telefoonnummer om uw locatie te kunnen bezoeken en de werkzaamheden uit te voeren.

Ontvangers

De gegevens die Siklus ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mail Alle communicatie welke via e- mail verstuurd en ontvangern worden

02. Antagonist De e-mail van Siklus wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.

Opslag periode

Jouw gegevens worden tot het verstrijken van de garantieperiode bewaard. Dit termijn is 1 jaar tenzij anders aangegeven.

01. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met SiKlus via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen. De persoonsgegevens die door SiKlus bewaard wordt is beveiligd met een wachtwoord.

Jouw rechten

01. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Siklus vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Siklus. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Siklus.

03. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij SiKlus vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat SiKlus niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Plichten

SiKlus verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten door SiKlus via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die wij vragen zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig offertes en facturen te versturen. Of verdere informatie uitwisseling betreft de opdracht.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met SiKlus deze ook met een andere partij te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

SiKlus behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer SiKlus dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van SiKlus te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@siklus.nl | Meidoornstraat 31 | 1326 DC | Almere Btw. Nr. 8566.23.106 | KVK Nr. 66593581

Tot slot

Siklus heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld aangezien wij je persoonsgegevens alleen gebruiken om rechtstreeks met jou in contact te staan en wij op geen enkele wijze de persoonsgegevens gebruiken of delen met andere partijen

.

Siklus heeft ervoor gekozen geen DPIA uit te voeren aangezien wij geen hoog privacy risico lopen en je persoonsgegevens alleen gebruiken om rechtstreeks met jou in contact te staan en wij op geen enkele wijze de persoonsgegevens gebruiken of delen met andere partijen.

Call Now Button